Potenciar os valores ambientais é clave para o desenrolo integral das actividades que se levan a cabo nos bosques.
Para poder mellorar esta relación, aportamos ferramentas que fán énfases na visualización e integración dos xestores forestais co territorio, usos e actividades. Desenrolamos sistemas que favorecen a formación, a educación ambiental e o coñecemento sobre o entorno no que vivimos.

Segundo a definición de xestión forestal sustentable, actuamos en distintos conceptos que contribúen a mellorar as condicións dos bosques e a súa protección. Bioeconomía, fixación de carbono, auga, cambio climático, biodiversidade, actuacións silvícolas e usos recreativos son exemplos da importancia da integración dos servizos que ofrece Asefor.