O Grupo Alvariza achega a certificación forestal a propietarios que decidan incorporarse aos sistemas de certificación en xestión forestal sustentable. Apoiados nas ferramentas de xestión, pretendemos incorporar solucións que integren a todos os axentes implicados na xestión dos bosques, Administración, propietarios e empresas, o que provoca beneficios ao resto da sociedade.

O proceso voluntario de certificación forestal, establécese como a máxima acreditación da xestión forestal sustentable, sendo amplamente demandado polo mercado dos produtos de orixe forestal como industria, consumidores intermedios e finais.

* O Grupo Alvariza está adaptado aos requirimentos legais do Regulamento Europeo de Due Diligence (Reglamento CE Nº995/2010) o Dilixencia Debida, que garantiza a legalidade do aproveitamento de madeira.