Abrimos unha ventana dixital para compartir o control e coñecemento dos procesos do mundo forestal a propietarios e empresas do Sector.

Bikenta; poñemos en valor os bosques, dirixido a propietarios.

App Alvariza; xestión forestal e cadea de custodia para empresas

Utilizamos a información recollida para crear unha gran base de datos de coñecemento sobre o uso e situación dos bosques e así planificar melloras e optimizar recursos.

I+D propio

Operador habilitado por AESA para traballar con UAV´s e socio de AGASINT. (www.agasint.org)